Logo Tiger Enterprise

Daha verimli olmak istiyorsanızyapmanız gereken tekşey en başarılı olanla güç birliği yapmaktır. Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo Business Solutions’dan liderlere özel! Büyük işletmelerin sürdürülebilir verimliliğini destekleyen, uluslararası standartlara ve Türkiye koşullarınana en uygun ERP Yazılımı: Tiger Enterprise. 


DAHA FAZLA VERİM İÇİN TIGER ENTERPRISE İLE GÜÇ BİRLİĞİ! 


Rekabet piyasasında günümüz kuşullarında; , müşteri odaklı yaklaşımlar, daha düşük maliyetler, hızlı teslim süreleri ve daha yüksek kalite ihtiyacı sizleri yeni bir yapılanmayı gerekli getiriyor.Bu değişime ayak uydurabilmek için işletmelerin ihtiyaç duyacakları en önemli değer olan “ bilgiye hızlı ulaşım ”, tedarik zincirindeki tüm işletmelerin senkronize çalışacağı ortamı zorunlu gerektiriyor. Rekabet piyasasının  gerekliliği olan en yüksek kalite ve en yüksek performans hedeflerine ulaşmada, bilgi teknolojilerinin sunduğu çağdaş çözümler işletmelere önemli fırsatlar sağlıyor, çevik bir yapı kazandırıyor. LOGO sizler için bu kapsamda geliştirdiği  yazılım 
ERP TIGER 


ENTERPRISE, rekabetçi işletmelerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı bir iş yönetim sistemidir. 


TIGER ENTERPRISE ; satın alma, üretim ve satış lojistiği özellikleri ve bu temel faaliyetleri destekleyen planlama, finans ve insan kaynakları yönetimiyle şirket içi süreçleri optimize ederken, bir yandan da tedarikçi ve müşterilerle ilişkilerde etkinliğinizi artırıyor. 


TIGER ENTERPRISE ile yarışa bir adım önde başlayın! 


TIGER ENTERPRISE ile, küreselleşen ekonomi doğrultusunda dışa açılan ve uluslararası operasyonlar yürüten firmalar çok dilli, çok dövizli, esnek raporlama yapısına sahip ve uluslararası muhasebe standartlarını destekleyen geniş vizyonlu bir ERP sistemine sahip olmaktadırlar. 


Bu global desteğin yanı sıra, LOGO’nun 25 yılı aşkın tecrübesini yansıtan yerel özellikler sayesinde faaliyet gösterilen ana pazarın gerekliliklerine tümüyle yanıt verebilen komple bir çözüm avantajı sunulmaktadır. 


TIGER ENTERPRISE, pazarda talep yaratmaktan satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçlerde maksimum faydayı sağlayacak çözümler sunmaktadır. Yüzlerce işletmede uygulanmış olan TIGER ENTERPRISE, uyarlanabilme özelliği ile, kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak isteyen firmaların her türlü ihtiyacına cevap verebilecek esnekliğe sahiptir. Konusunda uzman proje ekipleriyle şirketlerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilen “anahtar teslim projeler” ve 100’ün üzerinde çözüm ortağının oluşturduğu tamamlayıcı çözümleriyle tümüyle entegre ve eksiksiz bir ürün olarak sunulmaktadır. 


TIGER ENTERPRISE, firmaların tedarikçilerden son kullanıcılara uzanan değer zincirinin her katmanına çözüm bulmaktadır. TIGER ENTERPRISE programı tüm modülleriyle işletmenizin bütün süreçlerini entegre edebilir, komple bir ERP çözümüne sahip olabilirsiniz. Uygulamayla işletmeniz büyüdükçe ve yeni fırsatlar çıktıkça ihtiyaç duyacağınız işlevleri ekleyerek çözümünüzün kapsamını genişletebilirsiniz. 


TIGER ENTERPRISE, kullanımı kolay olan,zincir şeklinde birbirini tamamlayan ve açık platform yapısına sahip bir çözümdür. Firmaya göre hızlı ve kolay bir şekilde özelleştirilerek standart bir uygulamadan size veya sektörünüze özel bir çözüm haline gelebilir. 


TIGER ENTERPRISE ölçeklenebilir bir ağ mimarisi sunan istemci-sunucu mimari yapısını desteklemektedir. Saklı yordam (stored procedure) ve tetikleyiciler (trigger) geliştirilerek kurulan dağıtık mimari sayesinde, sunucu sistemin sadece veri depolama özelliklerinden değil, işlemci potansiyelinden de en üst düzeyde yararlanılır. Platform bazında geliştirilen saklı yordam ve tetikleyiciler, veri işleme operasyonlarının optimize edilmesini sağlar. 
Web uyumlu yapısıyla TIGER ENTERPRISE, internet üzerinde de kullanılabilir, mobil teknolojileri destekler. Böylelikle firmanızdan uzakta olsanız dahi web üzerinden uygulamanın çeşitli servislerine ulaşabilirsiniz. 


TIGER ENTERPRISE’ın geliştirme süreç yönetiminde ISO 9000:2000 kalite standartları doğrultusunda, ürün altyapısında kullanılan yazılım ve yöntemler sürekli olarak gözden geçirilmekte, gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır. Bu değerlendirmelerin tekrarlanabilir, kendi içerisinde tutarlı ve yeterli olduğu ISO kalite standartları tarafından garanti altına alınmaktadır.